Thời gian hoàn thành một báo cáo nghiên cứu khả thi là bao lâu?

22/02/2024

Thời gian hoàn thành là trong vòng 16 ngày làm việc, gồm 3 buổi: buổi kick-off sản phẩm, buổi market research và buổi presentation.

Share:

Bài trước

Mục tiêu chính của dịch vụ nghiên cứu khả thi là gì?

Bài kết tiếp

Dịch vụ nghiên cứu khả thi có giúp xác định cơ hội thị trường không?

Listing nổi bật

Kết Nối Thế Giới
Kinh Doanh

Với sứ mệnh làm cho thương mại điện tử trở nên dễ dàng.

Liên hệ ngay

LISTING MEDIA