Mục tiêu chính của dịch vụ nghiên cứu khả thi là gì?

22/02/2024

Mục tiêu chính là đánh giá toàn diện về khả năng thành công của dự án hoặc kế hoạch kinh doanh từ quan điểm tài chính, thị trường, kỹ thuật và pháp lý.

Share:

Bài trước

Dịch vụ nghiên cứu khả thi của bạn bao gồm những gì?

Bài kết tiếp

Thời gian hoàn thành một báo cáo nghiên cứu khả thi là bao lâu?

Listing nổi bật

Kết Nối Thế Giới
Kinh Doanh

Với sứ mệnh làm cho thương mại điện tử trở nên dễ dàng.

Liên hệ ngay

LISTING MEDIA