Điều khoản dịch vụ của ứng dụng

22/02/2024

  1. Điều khoản sử dụng: Mô tả các quy định và điều kiện mà người dùng phải tuân thủ khi sử dụng dịch vụ của TTKGlobalVentures, bao gồm quy định về việc cấm việc sử dụng dịch vụ cho mục đích bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc gây hại cho hệ thống của công ty.
  2. Quyền và trách nhiệm của người dùng: Xác định các quyền và trách nhiệm mà người dùng phải chấp nhận khi sử dụng dịch vụ, bao gồm việc giữ an toàn thông tin đăng nhập, tuân thủ các quy định về bảo mật, và không sử dụng dịch vụ một cách gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống hoặc người dùng khác.
  3. Cải thiện dịch vụ: Thông báo về việc TTKGlobalVentures có thể thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng dịch vụ để cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng dịch vụ.
  4. Thay đổi điều khoản: Thông báo về quyền của TTKGlobalVentures thay đổi điều khoản sử dụng và/hoặc chính sách bảo mật, và cách thông báo các thay đổi này cho người dùng.

Bằng cách cung cấp các điều khoản sử dụng rõ ràng và dễ hiểu, TTKGlobalVentures có thể đảm bảo rằng người dùng hiểu và chấp nhận các điều kiện khi sử dụng dịch vụ của họ. Điều này cũng giúp tăng cường sự minh bạch và tôn trọng đối với quyền riêng tư của người dùng.