Chính sách bảo mật

22/02/2024

  1. Thông tin thu thập: Mô tả loại thông tin cá nhân mà TTKGlobalVentures thu thập từ người dùng, bao gồm thông tin đăng nhập, thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, v.v.
  2. Mục đích sử dụng: Trình bày mục đích chính của việc thu thập thông tin cá nhân, bao gồm việc cung cấp dịch vụ, cải thiện sản phẩm và trải nghiệm người dùng, và tuân thủ các quy định pháp lý.
  3. Bảo mật thông tin: Mô tả biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng không đúng mục đích, hoặc tiết lộ không cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, và các biện pháp bảo vệ khác.
  4. Chia sẻ thông tin: Thông tin về việc liệu TTKGlobalVentures có chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba hay không, và nếu có, thì quy định cụ thể về việc chia sẻ thông tin và các biện pháp bảo vệ được áp dụng.
  5. Quyền lợi của người dùng: Mô tả quyền lợi của người dùng đối với thông tin cá nhân của họ, bao gồm quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, hoặc rút lại sự đồng ý.
  6. Liên hệ: Cung cấp thông tin liên hệ cho người dùng muốn yêu cầu thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật.

Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của TTKGlobalVentures trên trang web chính thức của họ để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất.