Những chi phí cơ bản khi bán hàng trên Amazon là gì?

22/02/2024

  • Phí duy trì tài khoản mỗi tháng
  • Phí gửi hàng vào kho FBA
  • Phí hoa hồng cho mỗi đơn hàng thành công
  • Phí lưu kho

Share:

Bài trước

Chi phí để bắt đầu bán hàng trên sàn Thương mại điện tử quốc tế là bao nhiêu?

Bài kết tiếp

Amazon yêu cầu giấy chứng nhận nào khi listing sản phẩm?

Listing nổi bật

Kết Nối Thế Giới
Kinh Doanh

Với sứ mệnh làm cho thương mại điện tử trở nên dễ dàng.

Liên hệ ngay

LISTING MEDIA