Báo cáo chỉ số thương mại điệntử ở Việt Nam năm 2023

12/01/2024

Trong hai năm diễn ra đại dịch Covid-19 thương mại điện tử Việt Nam đã chứng kiến làn sóng tăng trưởng thứ nhất và thứ hai với cùng đặc trưng nổi bật là số người mua sắm trực tuyến tăng nhanh và đông đảo doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh tích cực triển khai hoạt động chuyển đổi số.

Share:

Bài kết tiếp

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2023

Listing nổi bật

Kết Nối Thế Giới
Kinh Doanh

Với sứ mệnh làm cho thương mại điện tử trở nên dễ dàng.

Liên hệ ngay

LISTING MEDIA