30.000.000 VND

07/02/2024

Gói FS+ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tìm hiểu thị trường và phân tích khả thi của dự án bán hàng và sẽ nhận được 6 hạng mục nghiên cứu dưới đây, ngoài ra sẽ kèm thêm gói hỗ trợ số liệu theo nhu cầu riêng

Share:

Bài trước

24.000.000 VND

Bài kết tiếp

$123.346

Listing nổi bật

Kết Nối Thế Giới
Kinh Doanh

Với sứ mệnh làm cho thương mại điện tử trở nên dễ dàng.

Liên hệ ngay

LISTING MEDIA