Danh sách thông thường sẽ chuyển nhượng bao gồm những gì?

22/02/2024

  • 01 bản phân tích chuyên sâu về thương hiệu và sản phẩm của thương hiệu đang chào bán.
  • 01 bản tóm tắt thông tin thương hiệu và sản phẩm của thương hiệu đang chào bán.
  • 01 bản báo cáo doanh thu của thương hiệu trong 1 năm hoặc 3 năm, đi kèm với một bảng biểu minh hoạ trực quan các số liệu từ hoạt động của thương hiệu.
  • Các tài liệu chứa thông số kinh doanh và tài chính của thương hiệu.
  • 01 bản thông tin phỏng vấn chủ của thương hiệu.
  • 01 bản tóm tắt tất cả các quyền lợi và thông tin của chủ doanh nghiệp thương hiệu khi chào bán cho quý khách hàng.

Share:

Bài trước

Tại sao cần mua lại "gian hàng thương mại điện tử" Thương mại điện tử quốc tế?

Bài kết tiếp

TTK Global Ventures phân tích doanh nghiệp thương hiệu thương mại điện tử như thế nào, có độ chính xác như thế nào? Làm sao tôi có thể tin tưởng vào chất lượng của "gian hàng thương mại điện tử" được môi giới?

Listing nổi bật

Kết Nối Thế Giới
Kinh Doanh

Với sứ mệnh làm cho thương mại điện tử trở nên dễ dàng.

Liên hệ ngay

LISTING MEDIA