Dịch vụ này có bao gồm phân tích đối thủ cạnh tranh không?

22/02/2024

Có, phần phân tích đối thủ cạnh tranh sẽ giúp bạn xác định các đối thủ chính, thị phần, điểm mạnh và điểm yếu của họ.

Share:

Bài trước

Chi phí cho dịch vụ nghiên cứu khả thi là bao nhiêu?

Bài kết tiếp

Bạn sẽ cung cấp báo cáo gì sau khi hoàn thành nghiên cứu khả thi?

Listing nổi bật

Kết Nối Thế Giới
Kinh Doanh

Với sứ mệnh làm cho thương mại điện tử trở nên dễ dàng.

Liên hệ ngay

LISTING MEDIA